ศิลปะทำให้เราเป็นคนใจเย็นมากยิ่งขึ้น

การฝึกสมาธิจากการเรียนศิลปะ

                ในปัจจุบันนี้สมาธิเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุด เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของศิลปะให้มากๆเพื่อประโยชน์ที่ดีในตนเองด้วย ศิลปะนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยกันทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากด้วย

                การฝึกสมาธิจากการเรียนศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจในศิลปะให้มากๆด้วยสนใจกับเรื่องของศิลปะให้มากๆจึงจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดด้วย เรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ดียิ่งขึ้นเพราะเราเองจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ดีอยู่เสมอด้วย

                การวาดภาพระบายสีไม้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะสิ่งนี้จะช่วยฝึกสมาธิให้กับเราได้อย่างดีที่สุดด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องหมั่นฝึกฝนวาดรูปในตนเองด้วยทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นคือเรื่องที่ดี เราเองจะต้องอย่ามองข้ามผ่านไปด้วย ในการเรียนศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าเราทำอะไรก็จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ใจด้วย

                ข้อดีของการเรียนศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะศิลปะจะช่วยทำให้เราเองนั่นมีความผ่อนคลายไม่ต้องเจอกับเรื่องที่ทำให้เรานั้นต้องทุกข์ การที่เราวาดศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราเองก็มีความสุขได้ใช้จินตนาการที่เรามีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด

                ในหลายๆเรื่องราวนั้นการที่เรามีศิลปะหรือวาดศิลปะก็จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีไหวพริบ ปัญญาที่ดีไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอย่างยิ่งด้วย ในทุกๆอย่างเราสามารถที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีสติและใจเย็นยิ่งขึ้นได้ เราเองจะต้องใส่ใจในเรื่องของสมาธิให้มากๆเพื่อตัวของเราเองจะได้มีไอเดียที่แปลกใหม่เกิดขึ้นมาอีกด้วย

                บางคนที่อยากวาดศิลปะแต่ว่าใจไม่เย็นนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากก็เป็นได้ ถ้าหากเราอยากที่จะเป็นคนที่ใจเย็นและไม่ใจร้อนก็จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจในตนเอง โดยการที่ทำสมาธิให้ดีเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะวาดภาพได้อย่างมีความสุขที่สุดด้วย ทุกๆเรื่องราวนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเองจึงไม่ควรที่จะมองข้ามไปเลย ถ้าหากอยากมีสติและมีสมาธิที่มากยิ่งขึ้นก็ควรที่จะใส่ใจในศิลปะด้วย